Bedienings in Ahavah Gemeente

Jesus noem ons die liggaam van Christus in 1 Korintiërs 12, ʼn liggaam het verskillende lede en elke lid het verskillende funksies.  Die hele liggaam funksioneer effektief wanneer die lede in die liggaam elkeen sy eie funksie optimaal uitvoer.
Ahavah Familiekerk glo dat nie een lid belangriker as die volgende lid is nie, ook dat die gemeente slegs effektief kan funksioneer indien elke lid van die gemeente ook sy/ haar geestelike gawes gebruik om die liggaam van Christus te laat funksioneer. Ons is bedienings is gawe georiënteerd ingedeel volgens die Gawes van  die Heilige Gees.
Wil jy deel word van ʼn spesifieke bediening?
Wil jy jou Geestelike Gawes uitleef?
Wil jy help om die Liggaam van Christus meer effektief te laat funksioneer?
Ontdek jou Geestelike Gawes (Klik hier – Om dokument af te laai)
Wanneer jy die Gawe toets voltooi het, kan jy die uitslae e-pos aan Marisa (admin@ahavah.org.za) laat sy dan indien nodig ʼn onderhoud met die kerkkantoor vir jou reël sodat ons jou kan help om ʼn bediening te vind wat jou gawes, talente, persoonlikheid en belangstellings pas.

Lys van bedienings wat tans funksioneer by Ahavah Familiekerk.

  1. Doel: Om gasvry en liefdevol op te tree teenoor Lidmate en besoekers sodat hul die liefde van Jesus kan ervaar deur ons.

Dekor – Die versiering van die binnekant van die saal op Sondae met kunstige en kreatiewe idees.  – Leier: Christelle Pretorius

Verwelkoming – Ontmoet en verwelkom lidmate en besoekers  op Sondae

Koffie en Tee – Bedien van Koffie en Tee op Sondae na die diens, dit kan eetgoedjies vir die opslaan Crew insluit later – Leier: Jolanda Nel

Sakramente – Hulp met die voorbereiding van nagmaal, skink en bediening van Nagmaal aan die gemeente, asook hulp by kindertoewydings geleenthede asook doop geleenthede – Leiers: Hendrik en Lynette Buhrmann

  1. Doel: Om die “gebou” voor te berei Sondae met effektiewe klank, beligting en Mutimedia, sodat lidmate en besoekers ʼn positiewe ervaring kan beleef gedurende die diens

Crew – Help weekliks om die saal skoon te maak, stoele reg te pak en netjies te maak, asook die opruim en wegbêre van toerusting na die diens in stoor en kombuis – Leier: Herman Fourie

Informasie Tafel – Die bemanning van ʼn tafel binne die saal waar Lidmate en Besoekers inligting kan kom win oor gebeure in die gemeente asook inteken vir kampe, kursusse, data opdatering  en lidmaatskap – Leier: Marisa Odendaal

Sekuriteit – Om die motors buite op te pas en te sorg dat gemeentelede en besoekers kan ontspan in die diens met die wete dat hul motors veilig is. Leier: Stefan de Villiers

Klank – Om die klank op Sondae te versorg en te bestuur (klankinginieurs) Leier: Willie Kok

Multi Media – Opslaan en afslaan van Multi Media toerusting asook hulp m.b.t. enige multimedia wat gedurende dienste gebruik word. Invoer van data op “Song Show Plus” – Leier: Leonanda Louw

Orkes en Sang – Verskaffing van eie instrumente en benodigdhede om by die kerk se sisteem in te prop en die speel van instrumente gedurende die dienste. Sang gedurende dienste en spesiale geleenthede, om die gemeente in lofprysing en aanbidding te lei.  – Leier: JW Potgieter

  1. (Doel – Om die gemeentelede toe te rus om geestelik te groei en mekaar te versorg in liefde)
    1. Geestelike Versorging

Kleingroepe – Kleingroep leiers asook mense wie in kleingroepe ingedeel wil word (Die ideaal is dat ALMAL aan ʼn kleingroep moet behoort om sodoende beter sorg vir mekaar te kan dra en versorg te kan word) – Leier: John Cloete

Manne – Bediening wat op die spesifieke behoeftes van mans konsentreer.

Vroue – Bediening wat op die spesifieke behoeftes van vrouens konsentreer (dames oggende/ tee, kreatiewe oggende ens.) Leier: Salomé van Jaarsveld

Weduwee/Wewenaar– Bediening wat op spesifieke behoeftes van iemand wat ʼn eggenote aan die dood afstaan, by te staan – Leier: Elsie Kok

jong-mens

Baba Oppassers – oppas van kinders onder 2 gedurende dienste

Kleuter Bediening – Bediening van kinders 2-5 jaar

Laerskool – Bediening van kinders Graad 1-7

Hoërskool – Bediening van kinders van Graad 8-12

Leier van Ahavah Kinder Bediening – Shaun Kritzinger – Jeugleier

gebed

Voorbidders – Mense wie ʼn passie het om vir ander in te tree in gebed, wat voorbidding doen vir die behoeftes van mense in en om die gemeente – Leier: Daan Dreyer

omgee

Om bystand en liefde betoon aan mense in nood.  Versorging van siek mense, hospitaal besoeke, bystand aan armes en hulpbehoewende persone. Versorging vind plaas na liggaam siel en gees – Leier: John Cloete

  1. Omgewing – Uitreik na minder bevoorregte mense en groepe in ons omgewing, die verkondiging van die “Goeie Nuus” aan almal in en om ons, ondersteuning te bied aan Gideons m.b.t. verspreiding van Bybels.
  2. Wêreld – Uitreik na mense buite ons omgewing en wêreldwyd.
  • Lamppost Ministry – Ontwerp, druk en opsit van plakkaarte om die evangelie te verkondig in ons omgewing

Leier: AJ Wohlfahrt

funksioneel

Finansies  Om die finansies van die gemeente verantwoordelik te bestuur.  Dit sluit in om ʼn Finansiële kommissie te hê wie begrotingbeheer toepas, advies gee aan die bestuur, en leierskap m.b.t. finansiële besluite asook die goedkeuring van die begroting van die gemeente – Leier: Gerrie van Niekerk

Informasie Tegnologie / Bemarking  Ontwerp van blaadjies, print van blaadjies, website updates, bemarkingsveltogte (bv. spesiale dienste ens), Banners, Borde en enige bemarkingsmateriaal – Leier: Santie van Jaarsveld