Lidmaatinligting Vorm & Kindertoewyding Vorm

Doel

 • Om mense tot verhouding met God te nooi
 • Om mense in hul verhouding met God by te staan en te ondersteun om nader aan die “beeld van Jesus” te groei
 • Om mense toe te rus om aktiewe dissipels te wees

Doelwitte van Ahavah Familiekerk

 • Om ʼn liefdevolle gemeenskap te stig in ons omgewing waar ons gesamentlik ʼn impak maak in die Wesrand.
 • Om ʼn plek te wees waar mense hulself kan wees, hoort en gerespekteer word.
 • Om ʼn plek te wees waar lede geestelik kan groei na gelang van hul eie behoeftes.
 • Om ʼn plek te wees waar mense veilig voel om hul lief en leed met mekaar te deel.
 • Om ʼn “familie” te wees vir mense wie ʼn familie soek.

Belangrikheid van doop.  (Waarom moet ek gedoop word?)

Om die voorbeeld te volg van Jesus Christus. – “Jesus het in daardie selfde tyd van Nasaret in Galilea af gekom, en Hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop.” – Markus 1:9

Omdat Jesus dit beveel het. – “Gaan dan heen na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.” – Matteus 28:18

Dit demonstreer jou geloof in Jesus Christus.
Nagmaal

 • Dis ’n eenvoudige handeling
 • Dis ’n herinnering
 • Dis ’n simbool
 • Dis ’n proklamering van jou geloof